• REŠPEKT a ÚCTA

  Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Snažíme sa, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Chceme, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Naše služby sú zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvíjanie schopnosti a napĺňanie cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu

COVID Info

Pravidlá návštev

Milí rodinní príslušníci našich klientov, priatelia a známi, z dôvodu, že prebehlo v našom zariadení očkovanie a situácia v regióne sa mierne zlepšila, od 21. 04. 2021 sme sa rozhodli uvoľniť opatrenia, ktoré sú v zariadení zavedené na predchádzanie vzniku  ochorenia COVID – 19 čiastočne tak, že povoľujeme návštevy za dodržania určitých pravidiel a v súlade s Plánom návštev.

Interný predpis platný mimo núdzového stavu - PRAVIDLÁ A PODMIENKY NÁVŠTEV
 • Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka, 041 569 52 03
 • Mgr. Mária Laščiaková – sociálna pracovníčka, 043 589 61 64

Pracoviská CSS

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb Terchová  poskytuje sociálne služby v dvoch prevádzkach v nádhernom prostredí Malej Fatry, jedno pracovisko sa nachádza  v  obci Terchová a druhé v obci Zázrivá.

Ako sa stať klientom?

Awesome Image

Zoznámte sa s postupom potrebným pre prijatie do nášho zariadenia.

Zverejňovanie 

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb transparentne zverejňuje všetky potrebné dokumenty v zmysle zákona.

O nás

Víziou nášho zariadenia je stať sa zariadením poskytujúcim dostupné kvalitné sociálne služby so zameraním na rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov, so zameraním na odborný prístup kvalifikovaného personálu.
Poslaním Centra sociálnych služieb Terchová je poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja,  na základe etického a odborného prístupu kvalifikovanými zamestnancami  v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd, zameraného na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. Naše sociálne služby sú založené na úcte a empatii. Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce kvality štandardov sociálnych služieb.

Naše zariadenie sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.ruz
PRACOVISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Naše ciele a stratégia Výročná správa Poradovník EON

Pracovisko Terchová

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v centre obce Terchová. Poskytuje sociálne služby pre 34 prijímateľov sociálnych služieb. K objektu zariadenia  patri vybudovaný park s lavičkami a altánkom. Budova je zložená z troch poschodí, tretie poschodie je situované v podkroví. Budova je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii dve spoločenské miestnosti knižnicu, kaplnku a jedáleň.

Pracovisko Zázrivá

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v miestnej časti Havrania,  približne 4 km od centra obce Zázrivá. Je to zariadenie rodinného typu sídliace v trojposchodovej budove so záhradou. Slúži pre 21 prijímateľov sociálnych služieb. V záhrade zariadenia sa nachádza altán. Budova nie je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii  spoločenskú miestnosť, malú knižnicu a jedáleň.

0

Obyvateľov

0

Personál

0

Akcii za rok

Poradenské Centrum

V centre sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628,

email: jhanuliakova@vuczilina.sk

Vzhľadom k tomu, že máme v starostlivosti osoby, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, návštevy budú prebiehať s určitými opatreniami. Boli stanovené určité postupy a pravidlá, ktoré je potrebné zo strany poskytovateľa dodržiavať a pre príbuzných majú odporúčací charakter.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie pokynov personálu a spoluprácu pri opatreniach, každé ich porušovanie môže skomplikovať ďalší priebeh návštev. Usmernenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať. Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.

Tel. kontakt- Terchová: 041/569 52 03, 0948 071 891
Tel. kontakt- Zázrivá: 043/589 61 64, 0905 633 43

Pravidlá pre návštevy

 1. Návštevy sa realizujú len na miestach vyhradených pre návštevy (v prípade pekného počasia v
  záhrade zariadenia, v prípade zlého počasia vo vyhradených priestoroch v interiéri zariadenia).
 2. Návštevné hodiny v tejto fáze uvoľňovania opatrení odporúčame v čase od 13:00 do 16:00 v
  pracovných dňoch, v prípade ak tento čas nevyhovuje príbuzným, bude čas návštevy riešený
  individuálne.
 3. Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť u sociálnych pracovníkov v čase od 07:00
  do 15:00 hod. v pracovných dňoch.
 4. Odporúčaný čas pre návštevy je 30 minút.
 5. Obmedzenie návštev sa týka osôb do 10 rokov a odporúča sa obmedzenie návštev osôb
  spadajúcich do rizikových skupín obyvateľstva.
 6. Obmedzenie počtu osôb, ktoré prídu na návštevu je - maximálne 2 osoby.
 7. Na návštevu je potrebné priniesť so sebou - doklad o vykonaní negatívneho antigénového testu
  nie staršieho ako 24 hodín, alebo PCR testu nie staršieho ako 48 hodín - doklad o prekonaní vírusu
  Covid - 19, nie starší ako 180 dní, doklad o zaočkovaní (Pfizer a Moderna: 14 dní po 2. vakcíne;
  Astrazeneca 4 týždne po 1 vakcíne, osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu Covid-19 keď od
  tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka podaná v intervale do 180 dní od
  prekonania Covid -19 ).
 8. Návštevy sa musia prispôsobiť opatreniam zariadenia, (meranie teploty, vypísanie tlačiva s
  uvedením údajov, poskytnutie informácií), zákaz fajčenia v areáli zariadenia, obmedzenie nosenia
  doma pripravených potravín.
 9. Návšteva používa po celý čas určené ochranné pomôcky ( respirátor, jednorazové rukavice,
  dezinfekciu rúk). Počas návštevy je potrebné dodržať odstup.
  Pri prejavoch ochorenia návštevy (teplota, kašeľ, nádcha), personál zariadenia návštevu
  nevpustí do areálu zariadenia.
 10. Návšteva u terminálne chorých a imobilných klientov na izbách sa musí podrobiť preventívnym
  opatreniam podľa pokynov personálu.
 11. Po každej návšteve, najmä v interiéri prebieha dezinfekcia, vetranie a žiarenie, z toho dôvodu je
  potrebné dodržiavať prestávky medzi návštevami.
  V prípade zhoršenia epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených
  podmienok si vyhradzujeme právo možnosť návštevy obmedziť.
  Kontaktná osoba pre nahlasovanie návštev: Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka,
  tel. 041 5695203, 0948 071 891, email jhanuliakova@vuczilina.sk

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.