• REŠPEKT a ÚCTA

  Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Snažíme sa, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Chceme, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Naše služby sú zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvíjanie schopnosti a napĺňanie cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu

COVID Info

Zákaz návštev

Vážení rodinní príslušníci a priatelia našich klientov, ostatní návštevníci, v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou spojenou s ochorením COVID – 19 sú návštevy v našich zariadeniach zakázané.

Informácie a požiadavky budú riešené individuálne. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky u sociálnej pracovníčky:
Mgr. Jana Hanuliaková, 0948 071 891, 041/5695203

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Interný predpis platný mimo núdzového stavu - PRAVIDLÁ A PODMIENKY NÁVŠTEV
 • Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka, 041 569 52 03
 • Mgr. Mária Laščiaková – sociálna pracovníčka, 043 589 61 64

Pracoviská CSS

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb Terchová  poskytuje sociálne služby v dvoch prevádzkach v nádhernom prostredí Malej Fatry, jedno pracovisko sa nachádza  v  obci Terchová a druhé v obci Zázrivá.

Ako sa stať klientom?

Awesome Image

Zoznámte sa s postupom potrebným pre prijatie do nášho zariadenia.

Zverejňovanie 

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb transparentne zverejňuje všetky potrebné dokumenty v zmysle zákona.

O nás

Víziou nášho zariadenia je stať sa zariadením poskytujúcim dostupné kvalitné sociálne služby so zameraním na rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov, so zameraním na odborný prístup kvalifikovaného personálu.
Poslaním Centra sociálnych služieb Terchová je poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja,  na základe etického a odborného prístupu kvalifikovanými zamestnancami  v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd, zameraného na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. Naše sociálne služby sú založené na úcte a empatii. Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce kvality štandardov sociálnych služieb.

Naše ciele a stratégia Výročná správa Poradovník

Pracovisko Terchová

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v centre obce Terchová. Poskytuje sociálne služby pre 34 prijímateľov sociálnych služieb. K objektu zariadenia  patri vybudovaný park s lavičkami a altánkom. Budova je zložená z troch poschodí, tretie poschodie je situované v podkroví. Budova je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii dve spoločenské miestnosti knižnicu, kaplnku a jedáleň.

Pracovisko Zázrivá

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v miestnej časti Havrania,  približne 4 km od centra obce Zázrivá. Je to zariadenie rodinného typu sídliace v trojposchodovej budove so záhradou. Slúži pre 21 prijímateľov sociálnych služieb. V záhrade zariadenia sa nachádza altán. Budova nie je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii  spoločenskú miestnosť, malú knižnicu a jedáleň.

0

Obyvateľov

0

Personál

0

Akcii za rok

Poradenské Centrum

V centre sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628,

email: jhanuliakova@vuczilina.sk

Vzhľadom k tomu, že máme v starostlivosti osoby, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, návštevy budú prebiehať s určitými opatreniami. Boli stanovené určité postupy a pravidlá, ktoré je potrebné zo strany poskytovateľa dodržiavať a pre príbuzných majú odporúčací charakter.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie pokynov personálu a spoluprácu pri opatreniach, každé ich porušovanie môže skomplikovať ďalší priebeh návštev. Usmernenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať. Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.

Tel. kontakt- Terchová: 041/569 52 03, 0948 071 891
Tel. kontakt- Zázrivá: 043/589 61 64, 0905 633 43

Pravidlá pre návštevy

 1. Návštevy sa realizujú len na miestach vyhradených pre návštevy.
 2. Návštevné hodiny v tejto fáze uvoľňovania opatrení odporúčame v čase od 13:00 do 16:00 v pracovných dňoch, v prípade ak tento čas nevyhovuje príbuzným, bude čas ná
 3. vštevy riešený individuálne. Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť u sociálnych pracovníkov v čase od 07:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch.
 4. Odporúčaný čas pre návštevy je 30 minút.
 5. Obmedzenie návštev sa týka osôb do 15 rokov a odporúča sa obmedzenie návštev osôb spadajúcich do rizikových skupín obyvateľstva.
 6. Obmedzenie počtu osôb, ktoré prídu na návštevu je maximálne 2 osoby.
 7. Osoby, ktoré boli v zahraničí majú zákaz návštev po dobu 14 dní.
 8. Návštevy sa musia prispôsobiť opatreniam zariadenia, (meranie teploty, vypísanie tlačiva s uvedením údajov, poskytnutie informácií), zákaz fajčenia v areáli zariad
 9. enia, obmedzenie nosenia doma pripravených potravín.
 10. Pri prejavoch ochorenia návštevy (teplota, kašeľ, nádcha), personál zariadenia návštevu nevpustí do areálu zariadenia.
 11. Návšteva je povinná informovať zamestnancov pri vstupe do areálu, že prekonala ochorenie, bola v kontakte s niekým, kto prekonal ochorenie, alebo že sa po návšteve
 12. u nej vyskytlo ochorenie COVID – 19 za posledných 14 dní.
 13. Poskytovateľ v prípade výskytu ochorenia v zariadení informuje návštevníka o výskyte ochorenia COVID – 19 za posledných 14 dní.
 14. Návšteva u terminálne chorých a imobilných klientov sa musí podrobiť preventívnym opatreniam podľa pokynov personálu.
 15. Po každej návšteve v exteriéri prebieha dezinfekcia, v interiéri dezinfekcia, vetranie a žiarenie, z toho dôvodu je potrebné dodržiavať prestávky medzi návštevami.

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.