• REŠPEKT a ÚCTA

  Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Snažíme sa, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Chceme, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Naše služby sú zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvíjanie schopnosti a napĺňanie cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu

COVID Info

Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka, pracovisko Terchová 041 5695 203

Mgr. Zuzana Babicová - sociálna pracovníčka pracovisko Zázrivá 043 5896 164

 

Pracoviská CSS

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb Terchová  poskytuje sociálne služby v dvoch prevádzkach v nádhernom prostredí Malej Fatry, jedno pracovisko sa nachádza  v  obci Terchová a druhé v obci Zázrivá.

Ako sa stať klientom?

Awesome Image

Zoznámte sa s postupom potrebným pre prijatie do nášho zariadenia.

Zverejňovanie 

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb transparentne zverejňuje všetky potrebné dokumenty v zmysle zákona.

O nás

Víziou nášho zariadenia je stať sa zariadením poskytujúcim dostupné a kvalitné sociálne služby so zameraním na rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Vytvoriť príjemné, útulné, bezpečné a podnetné prostredie, pre ich život v zariadení. Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

Poslaním Centra sociálnych služieb Terchová je poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja,  na základe etického a odborného prístupu kvalifikovanými zamestnancami  v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd so zameraním  na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. 

Centrum sociálnych služieb Terchová má spracované štandardy kvality podľa Prílohy číslo 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách.

Naše zariadenie sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.ruz
PRACOVISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Naše ciele a stratégia Výročná správa Poradovník EON Kolektívna zmluva Organizačná štruktúra Voľné pracovné miestaAktivity a terapieOdľahčovacia služba Hospodárenie s majetkom

Pracovisko Terchová

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v centre obce Terchová. Poskytuje sociálne služby pre 34 prijímateľov sociálnych služieb. K objektu zariadenia  patri vybudovaný park s lavičkami a altánkom. Budova je zložená z troch poschodí, tretie poschodie je situované v podkroví. Budova je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii dve spoločenské miestnosti knižnicu, kaplnku a jedáleň.

Pracovisko Zázrivá

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v miestnej časti Havrania,  približne 4 km od centra obce Zázrivá. Je to zariadenie rodinného typu sídliace v trojposchodovej budove so záhradou. Slúži pre 21 prijímateľov sociálnych služieb. V záhrade zariadenia sa nachádza altán. Budova nie je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii  spoločenskú miestnosť, malú knižnicu a jedáleň.

 

54

Obyvateľov

0

Personál

0

Akcii za rok

Poradenské Centrum

V centre sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628,

email: jhanuliakova@vuczilina.sk

Vzhľadom k tomu, že máme v starostlivosti osoby, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, návštevy budú prebiehať s určitými opatreniami. Boli stanovené určité postupy a pravidlá, ktoré je potrebné zo strany poskytovateľa dodržiavať a pre príbuzných majú odporúčací charakter.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie pokynov personálu a spoluprácu pri opatreniach, každé ich porušovanie môže skomplikovať ďalší priebeh návštev. Usmernenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať. Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.

Tel. kontakt- Terchová: 041/569 52 03, 0948 071 891
Tel. kontakt- Zázrivá: 043/589 61 64, 0905 633 43

Pravidlá pre návštevy

 1. Návštevy sa realizujú len na miestach vyhradených pre návštevy (v prípade pekného počasia v
  záhrade zariadenia, v prípade zlého počasia vo vyhradených priestoroch v interiéri zariadenia).
 2. Návštevné hodiny  odporúčame v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.,alebo od 13.00 hod, do 16. 00 hod., v prípade ak tento čas nevyhovuje príbuzným, bude čas návštevy riešený individuálne.
 3. Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť u sociálnych pracovníkov v čase od 07:00
  do 15:00 hod. v pracovných dňoch.
 4. Návštevy sa musia prispôsobiť aktuálnym opatreniam zariadenia. 
 5. V prípade zhoršenia epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených
  podmienok si vyhradzujeme právo možnosť návštevy obmedziť.
  Kontaktná osoba pre nahlasovanie návštev: Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka,
  tel. 041 5695203, 0948 071 891, email jhanuliakova@vuczilina.sk

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.