Aktivity a Terapie

,,Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“ — John Stuart Mill britský filozof a politický ekonóm 1806 – 1873

Duchovné potreby

Podpora PSS v oblasti náboženstva každú nedeľu, prvý piatok a cirkevný sviatok sa konajú sv. omše v kaplnke pracoviska v Terchovej, počas obdobia pôstu modlitby krížovej cesty, modlitby ruženca počas mariánskeho mesiaca, každý prvý piatok sv. spoveď stretnutia s duchovným otcom. Na pracovisku v Havranej sú realizované stretnutia s duchovným otcom podľa potreby. Rešpektujeme vierovyznanie každého nášho prijímateľa sociálnej služby.

duchovne-potreby

Tréning pamäte

Aktivizácia kognitívnych schopností prijímateľa a stimulácia rôznych oblastí mozgu. Je prevenciou proti úbytku pamäťových zručností pri procesoch starnutia. Vykonávame tréning pomocou pracovných listov a slovných hier.

trening-pamate

Terapia hrou

Pomáha zvládať ťažké životné obdobia, riešiť problémy so správaním a emóciami. Využívame loptové hry, spoločenské hry, technika hry holandského biliardu, hry na tréning kognitívnych schopností.

terapia-hrou

Literárna tvorba

Naši seniori majú umelecké cítenie na základe individuálnych potrieb sme zaradili poéziu, ako prostriedok, prostredníctvom ktorého prijímatelia sociálnych služieb vyjadria svoje emócie, otvoria sa svetu. V rámci individuálnej činnosti umožňujeme prostredníctvom básni realizovať klientom svoje sny.

literarna-tvorba

Reminiscenčná terapia

Využíva zachovanie dlhodobej pamäte klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Prostredníctvom fotografií, predmetov, hudby, jedla a všetko čo sa viaže na aktívny život prijímateľov. Terapiou sa spolu s prijímateľmi sociálnych služieb vraciame do čias ich mladosti a spomíname na ich detstvo, mladosť, obdobie pracovného života.

literarna-tvorba

Kulinoterapia

Príprava jedál, terapia varením. Pripravujeme ľahké jedlá, koláčiky, či nápoje. Prijímatelia sociálnych služieb sa zapájajú do činností, ktoré v minulosti vykonávali. Osvojujú si pracovné návyky, zručnosti nadobúdajú pocit úspechu z vykonanej práce.

literarna-tvorba

Canisterapia

Terapia skúseným canistreapeutom. Využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Zameraná na podporu komunikácie, uvoľnenia, psychomotorickej stimulácie.

literarna-tvorba

Gardenterapia

Naši prijímatelia sadia okrasné dreviny, kvety, pestujú bylinky vo vyvýšených záhonoch, upravujú záhradu a starajú sa o ovocné stromy. Kontakt s hlinou ich vracia späť do čias, kedy sa starali o vlastnú záhradku.

literarna-tvorba

Snoezelen terapia

Terapia v multisenzorickej miestnosti pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Terapiu poskytujeme najmä klientom so špecifickými individuálnymi potrebami.

literarna-tvorba

Nácvik speváckeho krúžku SEDMOKRÁSKY

Je zameraný na liečenie hudbou. Zlepšuje kvalitu života a kvalitu medziľudských vzťahov. Realizujeme počúvanie hudby a spievanie ľudových piesní. Vývoj vlastnej hudobnej aktivity založenie speváckeho súboru ,,Sedmokrásky“.

literarna-tvorba

Rozvoj pracovných zručností a práca s rôznym materiálom

Je u nás v zariadení obľúbená. Využívame a učíme sa rôzne techniky práce s rôznym materiálom. Klienti sa učia novým zručnostiam a tešia sa, keď sa im podarí vyrobiť niečo pekné a hodnotné.

literarna-tvorba

Práca s literatúrou

Návšteva knižnice, čítanie textov a rôznej literatúry.

literarna-tvorba

Realizovanie výletov podľa prianí klientov

Prijímatelia sociálnych služieb prejavujú svoje návrhy na spoločných stretnutiach a podľa ich záujmu sa realizujú výlety.

literarna-tvorba

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.