COVID 19

Momentálne sa naše zariadenie podľa Pandemického plánu CSS Terchová nachádza:

 -  pracovisko A. Hlinku 234/8, Terchová:  v  zelenej fáze -  zariadenie sa nachádza v zelenej fáze z dôvodu, že v zariadení nie je výskyt ochorenia Covid -19.

 -  pracovisko Havrania 35, Zázrivá:  v  zelenej fáze-  zariadenie sa nachádza zelenej fáze z  dôvodu, že v zariadení nie je výskyt ochorenia Covid -19.

Krízový plán 

Centrum sociálnych služieb Terchová má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných
ochorení zo dňa 01.04.2020.

 

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.