COVID 19

Krízový plán 

Centrum sociálnych služieb Terchová má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných
ochorení zo dňa 01.04.2020.

 

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.