OZ Sedmokráska

Občianske združenie SEDMOKÁSKA  Terchová vzniklo za účelom podpory aktivít Centra sociálnych služieb Terchová. Hlavným zámerom občianskeho združenia je realizovať aktivity pre občanov so zdravotným postihnutím a občanov v seniorskom veku v zariadení.  Všetky aktivity združenia sú zamerané na  podporu športových, kultúrnych a spoločenských aktivít realizovaných pre klientov CSS Terchová. Občianske združenie sa snaží o spoluprácu so všetkými organizáciami, obecnými úradmi a sponzormi aby zabezpečila finančné prostriedky na plynulé plnenie svojich cieľov vo vzťahu ku klientom zariadenia.

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.