Kontakty PRACOVISKÁ

pracovisko Terchová

Mgr. Martina Lašutová – riaditeľka
č.t. 041/5695203  
0907 611 581
email – martina.lasutova@vuczilina.sk
 
Mgr. Jana Hanuliaková – manažér kvality
sociálny pracovník
č.t. 041/5695203
email – jhanuliakova@vuczilina.sk
  
Paulína Nováková-  samostatný referent mzdovej a personálnej agendy 
č.t. 041/5695203
email – pnovakova@vuczilina.sk
 
Jana Holúbková – účtovník
č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 
Jana Belková – vedúca stravovacej prevádzky
č.t. 041/5695028
email – jbelkova@vuczilina.sk
 
Jana Vantúchová – hlavná sestra
č.t. 041/5695028

Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb
Magdaléna Kondrková 
Melánia Stašová
Margita Rogoňová
Štefánia Prokšová

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v CSS Terchová, prosím kontaktujte riaditeľku zariadenia.
 
Pripomienky a námety na zlepšenia sú evidované u p. Jany Holúbkovej:
Kontakt: č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 

 

pracovisko Zázrivá

Mgr. Mária Laščiaková
043/5896164  
0905 633 437
e-mail -mlasciakova@vuczilina.sk
 
Oľga Chudášová – vedúca stravovacej prevádzky
č.t. 043/5896164 
0905 633 437
email - ochudasova@vuczilina.sk
 
Bc. Dáša Gaššová - hlavná sestra
č.t. 043/5823397
0905 633 437

Zástupca prijímateľov sociálnych služieb
Milan Bystrický 
 

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.