Kontakty PRACOVISKÁ

pracovisko Terchová

Mgr. Martina Lašutová – riaditeľka
č.t. 041/5695203  
0907 611 581
email – martina.lasutova@vuczilina.sk
 
Mgr. Jana Hanuliaková - sociálny pracovník
č.t. 041/5695203, 0947 913 453
email – jhanuliakova@vuczilina.sk

Mgr. Ivana Mažgútová - inštruktor sociálnej rehabilitácie

č.t. 041/5695203, 0947 913 453

email - instruktorsr@vuczilina.sk

Mgr. Dana Jantulíková - inštruktor sociálnej rehabilitácie

č.t. 041/5695203, 0947 913 453

email - instruktorsr@vuczilina.sk

Paulína Nováková - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku
č.t. 041/5695203
email – pnovakova@vuczilina.sk
 
Jana Holúbková – účtovník
č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 
Jana Belková – vedúca stravovacej prevádzky
č.t. 041/5695028
email – jbelkova@vuczilina.sk
 
Jana Vantúchová – hlavná sestra
č.t. 041/5695028

email- hl.sestra.terchova@vuczilina.sk

Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb
Melánia Stašová
Margita Rogoňová
Štefánia Prokšová

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v CSS Terchová, prosím kontaktujte riaditeľku zariadenia.

Pripomienky a námety na zlepšenia sú evidované u p. Jany Holúbkovej:
Kontakt: č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 

 

pracovisko Zázrivá

Mgr. Zuzana Babicová - sociálny pracovník
043/5896164  
0905 633 437
email- socialna.zazriva@vuczilina.sk
 
Oľga Chudášová – vedúca stravovacej prevádzky
č.t. 043/5896164 
0905 633 437
email - ochudasova@vuczilina.sk
 
Bc. Dáša Gaššová - hlavná sestra
č.t. 043/5823397
0905 633 437

email- hl.sestra.zazriva@vuczilina.sk

 

Zástupca prijímateľov sociálnych služieb
Milan Bystrický 
 

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.