Odľahčovacia Služba

CSS Terchová poskytuje odľahčovaciu službu v zariadení v prípade voľného miesta.

Čo je odľahčovacia služba?

V zmysle §54 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa odľahčovacou službou rozumie sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Čo je cieľom odľahčovacej služby?

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia./na dovolenku, operáciu, kúpeľnú liečbu a pod.

Ako dlho môžete využiť odľahčovaciu službu?

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Osoba, ktorá opatruje, musí opatrovať fyzickú osobu minimálne 12 mesiacov, aby jej vznikol nárok na odľahčovaciu službu.

Ako má postupovať záujemca o odľahčovaciu službu?

Záujemca o odľahčovaciu službu (osoba, ktorá opatruje, obec) musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo CSS Terchová.

Kontaktné údaje:

Sociálna pracovníčka: Mgr. Jana Hanuliaková
Tel. č.: 041/5695 203
Mobil: 0947 913 453, 0948 071 891

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.